Winning truck handed over to third lucky winner of "Hiruta wissai - Thagi wassai"
3,019    Views


අනේ මගේ සුදු පුතා නැතුව මට ඉන්න බැහැ. බලන්න එයා කොච්චර ලස්සන ද කියලා..  අද කෝ එයාගේ...
Views : 560
Top