හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
120,677 Views
Share this Video
ප්‍රියසාද් පවුලේ පුංචි කෙල්ල “ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද්” එහෙම නැත්තම් “දිවිතුරා”හි...
Views : 967
Top