හිරුගේ 20වන සැමරුම වෙනුවෙන් ලබා දෙන අදහාගත නොහැකි තෑගි කන්දරාව...

උදෑසන 7ත් රාත්‍රී 7ත් අතර හිරුගෙන් ඇහෙන ට්‍රක් රථයට පාර කියන වාසනාවන්ත වෙලාව Hiru හිස්තැනක් වාසනාවන්ත වෙලාව සමඟ ඔබේ නම, ගම, හැඳුනුම්පත් අංකය සමඟ 7766 ට SMS කරන්න.
එදා මෙදා තුර රේඩියෝ ඉතිහාසයේ ලබා දෙන දැවැන්ත ම තෑගි කන්දරාවෙන් ඔබේ ට්‍රක් රථය වෙන් කර ගන්න.

Winners
Mahindra Supro Truck
Top