• වසරේ ජනප්‍රියම රූපවාහිනී නාලිකාව - හිරු TV
  • වසරේ ජනප්‍රියම ගුවන් විදුලි නාලිකාව - හිරු FM
  • වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති නාලිකාව - හිරු ප්‍රවෘත්ති

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය , ජනමාධ්‍ය හා තොරතුරු අමාත්‍යාංශය හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ අධීක්ෂණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම පළාත් ආවරණය කරමින් දීපව්‍යාප්තව සිදු කළ ජනමාධ්‍ය සමීක්ෂණයට අනුව සියලූ ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී නාලිකා අභිබවමින් සංදේශය සම්මාන 2012 ජනප්‍රිය ජනමාධ්‍ය සම්මාන ත්‍රිත්වයෙන්ම හිරු යළිත් විශ්ෂ්ටත්වයට පත්වීමේ සැබෑ ගෞරවය හිරු ශ්‍රාවක , ප්‍රේක්ෂක ඔබටයි... ඔබ අප ලද වත්කමයි...

169456 Views
Share this Page  
Name :   Human User Verification :
Comments :  
   
lasantha dj
22:44:36
08 Oct
2013
congratulations hiru hamadama 1st HIRU fm thama...........
anuradha
20:24:39
06 Oct
2013
hiru maru
azna
11:53:25
28 Sep
2013
i like hiru tv very much and i like countdown
stanlyperera
14:24:35
18 May
2013
hamadama ahanne hiru
stanlyperera
14:20:05
18 May
2013
mama hamadama enne hiru ekka
stanly perera
14:18:19
18 May
2013
mama hamadama enne hiru ekka
sewwandi ekanayake
13:58:01
11 Apr
2013
my congratulations......
priya
18:57:47
03 Apr
2013
apa suba patum hiruta ammoma asai hiru ahnna
osanda
23:45:26
17 Feb
2013
good luck hiru...samata ihalin hamadamata dilewa....
TITUS,SAPARAMADU,
18:16:19
09 Jan
2013
HIRUTA,,,,JAYAWAWA,
thusitha (galkiriyagama)
00:51:44
01 Jan
2013
thawath aluth vasarak sandaha paya thebu hiruta jayen jayama veva.
vishara
01:25:29
27 Dec
2012
hiru is the best.. wish u a long future hiruuuuuuuuuuuu
nanda doha
01:30:41
19 Nov
2012
HAMDAMATH HIRU SAMAGI,...NICE
nanda doha
18:49:09
18 Nov
2012
HAMADAMATH HIRU SAMAGAI,..NICE
Bandula Weerasinghe
15:57:53
07 Nov
2012
Congratulation Hiruuuuuuu
Sachintha Gayan.
09:53:52
03 Nov
2012
congratulations hiru
Sajitha
00:55:33
03 Nov
2012
Best of Luck
harsha senanayake (dj harsha x)
22:42:13
08 Oct
2012
hamadama 1st HIRU fm thama...........my cngract Hiru
nadun
12:53:36
02 Oct
2012
congratulations hiru
prasanna
18:44:43
01 Oct
2012
wish u all the success dear hiru
TV