හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
90,442 Views
Share this Video
ලොව පුරා ධර්ම ප්‍රචාරය කරමින් වැඩවසන බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ එකම මණ්ඩපයකට වැඩමවන...
Views : 494
Top