හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
98,030 Views
Share this Video
චීනයේ සිට වෛද්‍ය ආධාර තොගයක් රැගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහය ලබාදී තිබෙනවා. එම...
Views : 681
Top