හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
92,873 Views
Share this Video
අභිනව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මහනුවරට පැමිණියේ දළඳා සමිඳුන් වැඳ පුදා ගැනීමට...
Views : 455
Top