Winning truck handed over to fifth lucky winner of "Hiruta wissai - Thagi wassai"
2,724    Views


නැවත දැනුම් දෙන තුරු දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා තබන බව එහි වෙළඳ සංගමයේ සභාපතිවරයා...
Views : 1,167
Top